Thơ: Cầu xin Thiên Thần Bản Mệnh

0

CẦU XIN THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Thiên Thần Bản Mệnh từ trời
Xuống làm vệ sĩ cho loài phàm nhân
Vâng lời Thiên Chúa phán truyền
Thiên Thần Bản Mệnh ngày đêm ân cần
Canh hồn giữ xác phàm nhân
Tai qua nạn khỏi, được luôn an bình
Xin ban thêm trí thông minh
Sáng suốt tuân hành Luật Chúa truyền ban
Tránh xa tội ác, lỗi lầm
Kiên trì thẳng tiến đường lên Nước Trời
Ước mong trung tín suốt đời
Nhờ Người phù trợ an vui xác hồn
Chân thành cảm tạ Thiên Thần
Nâng đỡ, giữ gìn từ thuở mới sinh
Xin thương hướng dẫn đường lành
Sống theo Ý Chúa uy linh trọn đời
Xin Thiên Thần của Chúa Trời
Đêm ngày dìu dắt bước đời con luôn
Đường trần muôn nẻo nguy nan
Xin luôn che chở sớm hôm lữ hành

TRẦM THIÊN THU
Kính mừng Thiên Thần Bản Mệnh – 2018

Comments are closed.

phone-icon