Thơ: Cung Tháng Mười

0

CUNG THÁNG MƯỜI

Có Mẹ – hạnh phúc nhất đời
Được yêu mến Mẹ Chúa Trời, phúc thay!
Hoa thiêng gom góp từng ngày
Kính dâng lên Mẹ cho đầy tin yêu
Cuộc đời thêm thắm tươi nhiều
Dù cho hằn vết khổ đau kiếp người
Khô cằn sa mạc cuộc đời
Cần nhiều hạt giống tình người tung gieo
Cảm thông, tha thứ, thương yêu
Hòa đồng, phục vụ, nhìn nhau hiền từ
Cầu xin Đức Mẹ giúp cho
Hạt tình đời sớm nở hoa tình trời

TRẦM THIÊN THU
Tháng Mười – 2018

Comments are closed.

phone-icon