Thơ: Đời người – đời chim

0

ĐỜI NGƯỜI – ĐỜI CHIM
[Niệm khúc Lc 12:1-7]

Lòng tin tưởng là tiếp tục yêu mến
Mặc dù đời có lúc thấy đơn côi
Bị phản bội và bị người bỏ rơi
Lòng yêu mến là luôn luôn tin tưởng

Luôn tin tưởng giữa thăng trầm cuộc sống
Luôn trung thành mặc dù người bất trung
Đời nghiêng ngả nhưng quyết chí vững lòng
Đời hiu quạnh nhưng vẫn luôn có Chúa

Chúa cảnh báo về thói đạo đức giả
Loại đặc trưng của nhóm Pha-ri-sêu
Không có gì giấu giếm được mãi đâu
Kim trong bọc cũng có lúc bị lộ

Cứ sống thật, chẳng có gì mà sợ
Chỉ nên sợ Đấng nắm giữ mọi quyền
Cho sinh ra rồi cũng bắt tử liền
Lại có quyền ném ngay vào hoả ngục

Chỉ nên sợ Đấng ấy, Đấng duy nhất
Nhưng đừng lo, Ngài chẳng nỡ quên đâu
Năm chim sẻ chỉ bán được hai hào
Thế mà không con nào bị quên lãng

Tóc trên đầu, dù sợi dài hay ngắn
Chúng cũng được Thiên Chúa đếm cả rồi
Chớ lo sợ, anh em là con người
Còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ

TRẦM THIÊN THU
Chiều 17-10-2018

Comments are closed.

phone-icon