Thơ: Gợi nhớ

0

GỢI NHỚ

Tháng Mười gợi nhớ cuối năm
Cuối năm gợi nhớ thời gian cuối đời
Cuối đời gợi nhớ kiếp người
Kiếp người gợi nhớ những lời Thánh Kinh
Thánh Kinh gợi nhớ Thiên Đình
Thiên Đình gợi nhớ Thánh Tình Giêsu
Giêsu gợi nhớ thứ tha
Thứ tha gợi nhớ bài ca yêu người
Yêu người gợi nhớ Mân Côi
Mân Côi gợi nhớ vòng đời khổ đau
Khổ đau gợi nhớ một chiều
Một chiều gợi nhớ tiêu điều Can-vê
Can-vê gợi nhớ Giêsu
Giê su gợi nhớ say mê Thập Hình
Thập Hình gợi nhớ tội mình
Tội mình gợi nhớ hy sinh sớm chiều
Sớm chiều gợi nhớ ca dao
Ca dao mến Chúa, ca dao yêu người
Đầu ngày, đầu tháng Mân Côi
Bao điều gợi nhớ suốt đời chớ quên

TRẦM THIÊN THU
Ngày đầu tháng 10-2018

Comments are closed.

phone-icon