Thơ: Hai cái lạnh

0

Tháng Cầu Hồn vừa tới
Mùa Đông cũng vừa sang
Không chậm và không vội
Hai cái lạnh mênh mang

Một cái lạnh thời tiết
Chuyện riêng của thiên nhiên
Nhưng mà vẫn ảnh hưởng
Tâm trạng của phàm nhân

Một cái lạnh da diết
Lạnh bốn mùa, quanh năm
Vô hình mà có thật
Đơn lạnh các linh hồn

Âm vang lời tha thiết:
“Xin hãy nhớ đến tôi!”
Lời cầu nguyện rất tuyệt
Đổi số phận con người

Khi cầu nguyện cho họ
Là đưa họ về Trời
Chính mình cũng hưởng lợi
Họ cầu giúp nguyện thay

TRẦM THIÊN THU
Giao mùa Cầu Hồn và mùa Đông – 2018

Comments are closed.

phone-icon