Thơ: Kỷ niệm ngày khấn bằng an

0

Hội Dòng con lập lại lời khấn hứa
Nhân kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra
Trên cây Sồi tại làng Fatima
Ngày 13 tháng 10 là lần cuối.

Mẹ nhắn nhủ hãy ăn năn sám hối
Hãy siêng năng lần chuỗi hạt Mân côi
Và tôn sùng Trái tim Mẹ trong đời
Ba mệnh lệnh Mẹ truyền cho ba trẻ.

Vâng nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ
Đã chở che và giúp Hội Dòng con
Vượt bao khó khăn, nguy hiểm không còn
Cảm tạ Chúa và ghi ơn Hiền Mẫu.

Để đáp lại tình thương Mẹ yêu dấu
Hội Dòng con tồn tại đến bao lâu
Sẽ thực thi mệnh lệnh Mẹ yêu cầu
Và hằng năm ăn chay ngày trước lễ.

Mừng lễ này đặc biệt và xin lễ
Vào đúng ngày 13 của tháng 10
Chúng con hứa làm như vậy Mẹ ơi
Lễ thánh Tâm Chúa Giêsu con Mẹ.

Lễ Thánh Giuse bạn trăm năm của Mẹ
Thêm lễ nữa lễ Thánh Vincente
Là ba lễ chúng con sẽ thực thi
Như ngày lễ của Mẹ hiền như vậy.

Vâng giờ đây xin Mẹ thương chỉ dạy
Cho chúng con biết sám hối ăn năn
Luôn thực thi mệnh lệnh Mẹ khuyên răn
Để mãi mãi là con ngoan của Mẹ.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.

phone-icon