Thơ: Lời Tháng Mười

0

Cầu xin Đức Mẹ từ nhân
Giúp con luôn biết ÂN CẦN SẺ CHIA
Cầu xin Đức Mẹ nhân từ
Giúp con luôn biết TRỌN BỀ MẾN TIN
Cầu xin Đức Mẹ từ nhân
Giúp con luôn biết NGÀY ĐÊM NGUYỆN CẦU
Cầu xin Đức Mẹ dấu yêu
Giúp con luôn biết TỰ TRAO CHÍNH MÌNH
Cầu xin Đức Mẹ nhân lành
Giúp con luôn biết CÔNG BÌNH THÀNH TÂM
Cầu xin Đức Mẹ từ nhân
Giúp con luôn biết CHĂM LẦN HẠT LUÔN
Cầu xin Đức Mẹ từ nhân
Giúp con luôn biết TRỌN NIỀM MẾN TIN
Cầu xin Đức Mẹ từ nhân
Giúp con luôn biết PHÓ DÂNG XÁC HỒN
Cầu xin Đức Mẹ từ nhân
Giúp con luôn biết CHUYÊN CHĂM TIN MỪNG
Cầu xin Đức Mẹ yêu thương
Giúp con luôn biết CHẾT TRONG ƠN NGƯỜI
Cầu xin Đức Mẹ Chúa Trời
Giúp con luôn biết TRỌN LỜI XIN VÂNG

TRẦM THIÊN THU
Hồi tưởng Fátima, 13-10-2018

Comments are closed.

phone-icon