Thơ: Tiếp khách

0

TIẾP KHÁCH
[Niệm khúc Lc 10:38-42]

Gia đình đón tiếp quý nhân
Đấng cứu nhân trần thoát ách quỷ ma
Mác-ta đón Chúa vào nhà
Lòng vui rộn rã, thật thà, tự nhiên
Rồi lo chuẩn bị bữa ăn
Bởi vì vui có quý nhân tới nhà
Cô em gái Ma-ri-a
Cứ ngồi bên Chúa mà nghe lời vàng
Thế nên chị Mác-ta than
Một mình phục vụ, tay làm liên miên
Thế mà Thầy chẳng quan tâm
Không bảo em nó giúp làm một tay
Chúa cười nhưng cũng nói ngay:
“Mác-ta ơi! Chẳng nên đày đọa thân
Băn khoăn lo lắng thêm phiền
Nhiều chuyện gian trần, khổ lắm, cô ơi!
Một điều cần thiết mà thôi
Ma-ri-a đã chọn rồi
Là phần tốt nhất cho đời tín nhân
Không ai lấy mất, vẫn còn
Lời thiêng ý thánh nuôi hồn lớn lên”
Hoạt động, chiêm niệm đều cần
Thứ nhất là phần cầu nguyện sớm hôm
Thứ nhì hoạt động liền sau
Cũng cần nhưng phải chọn điều cần hơn

TRẦM THIÊN THU
Sáng 8-10-2018

Comments are closed.

phone-icon