Thơ: Việt nhân tin yêu

0

VIỆT NHÂN TIN YÊU

NĂM dần trôi với tháng ngày
THÁNH ân Chúa vẫn tràn đầy khắp nơi
CÁC điều răn – luật Chúa Trời
THÁNH Thần tác động lòng người tín trung
TỬ – Sinh một chặng vô thường
ĐẠO Chúa hết lòng giữ vững tin yêu
VIỆT nhân đau khổ chẳng nao

NAM Trung Bắc vẫn sớm chiều hiệp thông

TRẦM THIÊN THU
Ngưỡng cửa Tháng Mười Một – 2018

Comments are closed.

phone-icon