Thơ: Hai xu

0

HAI XU
[Niệm khúc Lc 21:1-4 ≈ Mc 12:41-44]

Hai xu là đủ lắm rồi
Chúa chẳng có đòi hỏi quá sức đâu
Một xu yêu Chúa sớm chiều
Một xu nhỏ nữa là yêu mọi người
Hai xu tình thật tuyệt vời
Chắc chắn Chúa cười và chúc phúc ngay

TRẦM THIÊN THU
Chiều mưa bão Usagi, 25-11-2018

Comments are closed.