Thơ: Dáng

0

DÁNG


[Niệm khúc Lc 18:9-14]

Phía trên cao có một người
Đứng thẳng dâng lời cầu nguyện hân hoan
Giống như báo cáo việc làm
Khoe không bất chính hoặc tham lam gì
Sống nghiêm túc, chẳng bê tha
Ăn chay thứ Sáu, thứ Tư hằng tuần
Mọi lề luật giữ vuông tròn (*)
Việc từ thiện dẫu xa, gần vẫn đi
Bằng ân nhân dán đầy nhà
Chứ đâu có giống ai kia lỗi lầm!

Dưới kia có kẻ lặng thầm
Lom khom, lúi cúi, ăn năn tội mình
Dáng người khép nép, chân thành
Miệng không lải nhải, lời kinh chẳng nhiều
Biết mình thân phận bọt bèo
Mọn hèn, khốn nạn, lòng sầu ăn năn
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Thứ tha tội lỗi bao lần ngã sa
Quyết tâm cố gắng cải chừa
Trang đời mới mở kể từ Mùa Chay…

TRẦM THIÊN THU
Sáng 29-3-2019
(*) Theo truyền thống hội đường Do Thái, Luật gồm 613 điều – gồm 365 điều cấm làm và 248 điều phải làm.

Comments are closed.

phone-icon