“Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết”  – Suy niệm ngày 11.04.2019

0

“Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” 

Suy niệm: Ga 8,51-59

Nếu bạn đã phải theo một khóa học ngôn ngữ hoàn toàn bằng tiếng Pháp, thì từ lúc bạn bước vào lớp học cho đến lúc bạn rời khỏi đó, mỗi từ bạn nghe và từng lời bạn nói sẽ là tiếng Pháp. Không phải tiếng Anh. Không phải là một từ duy nhất. Tương tự như vậy, chúng ta có thể nói rằng trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đang hướng dẫn một lớp học hoàn toàn bằng ngôn ngữ của nước trời.

Một cuộc tranh luận dài giữa Chúa Giêsu và các đối thủ của Người đã đưa họ đến các vấn đề về lời công bố của Người là Con Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói với họ: “Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi” (Ga 08,54). “Tôi biết Người và tuân giữ lời Người” (Ga 8,55). Các đối thủ của Chúa Giêsu dường như không thể hiểu được người mà họ nghĩ Chúa Giêsu là: “Cha ông ở đâu”? “Ông là ai”? “Ông là một Samari”? “Ông là người bị quỷ ám”? “Ông tự coi mình ai”? (Ga 08,19.25.48.52.53).

Gần hai ngàn năm lịch sử Cựu Ước đã mang Chúa Giêsu và các nhà chức trách Do Thái đến thời điểm bế tắc này. Đây là những người Do Thái trung thành có ý định tôn vinh giao ước của Thiên Chúa với Ápraham. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định rằng bản thân Người là sự hoàn thành các lời hứa giao ước của Thiên Chúa. Việc tập trung vào sự mong đợi lâu nay của họ đã ngăn chặn sự hiểu biết của họ. Nhưng Chúa Giêsu không bỏ cuộc. Người tiếp tục chỉ cho họ thấy một tương lai không thể tưởng tượng nơi mà Ápraham đang chờ đợi họ.

Chúa Giêsu vẫn đang dẫn dắt chúng ta ngày hôm nay. Mỗi ngày Chúa Giêsu, ở phía trên một ngọn đồi nhìn qua một vùng đất đẹp, đang mời chúng ta trở về với Người: “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8,51). Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta hãy tin tưởng Chúa và đi theo Chúa vào miền đất hứa mới.

Ngày hôm nay chúng ta hãy tin tưởng Chúa Giêsu. Chúng ta hãy tuân giữ lời Chúa ngày hôm nay và mỗi ngày cho đến khi chúng ta thực hiện điều đó mọi nơi mọi chốn. Chúng ta làm điều đó bằng cách dán mắt chúng ta vào Chúa Giêsu. Thập giá của Chúa giống như một điểm ghi lại dấu vết; nó chỉ cho chúng ta đi đến con đường của tình yêu tự hiến. Sự sống lại của Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng trở ngại lớn nhất của chúng ta là tội lỗi và sự chết, đã bị đánh bại. Và sự thăng thiên của Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng cửa trời đã được mở ra cho tất cả chúng ta!

Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa là con đường lên thiên đàng. Xin hãy giúp con tránh xa bất kỳ con đường nào không dẫn đến Chúa”.

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.