Họ không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa – Suy niệm ngày 05.04.2019 (The Word among us)

0

Họ không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa (Kn 2,22)

Suy niệm: Kn 2,1.12-22

Có thể bạn không chỉ nghe những lời mô tả này về các nhà lãnh đạo tôn giáo đã phản đối Chúa Giêsu? Những điều mà họ đã âm mưu chống lại Chúa Giêsu sẽ bị đảo lộn bởi “những điều bí nhiệm” của Thiên Chúa. Cái chết của Chúa Giêsu sẽ không cản trở Người; nó sẽ minh chứng sự công chính của Người và nó thể hiện sức mạnh của Thiên Chúa để giải thoát và cứu độ chúng ta!

Những cách bí ẩn của Thiên Chúa cũng đang làm việc trong cuộc sống của bạn. Khi bạn đối diện với một thách đố hay thử thách, bạn có thể bị cám dỗ để nghĩ rằng điều đó có nghĩa là Thiên Chúa không ở với bạn hay rằng Người không quan tâm đến những lời cầu nguyện xin được giúp đỡ của bạn. Nhưng nhiều khả năng có hơn là không, chỉ có điều Thiên Chúa đang hành động theo những cách mà bạn không thể cảm nhận được tại thời điểm đó.

Đây là thách đố của đức tin: để tin rằng Thiên Chúa nhìn thấy một bức tranh lớn hơn nhiều so với chúng ta nhìn thấy, và tin tưởng rằng Chúa biết những gì Chúa đang làm. Vậy làm thế nào chúng ta có thể tin điều đó?

Một cách là nhìn vào Thánh Kinh. Cựu Ước có đầy đủ các câu chuyện về cách “những bí nhiệm” của Thiên Chúa nhận lấy một điều gì đó xấu xa và xoay chuyển nó thành điều tốt. Hãy suy nghĩ về Giuse, đã bị bán làm nô lệ bởi các anh em của mình. Thiên Chúa đã sử dụng ông để bảo vệ người Ítraen trong suốt nạn đói nghiêm trọng (St 37). Hoặc hãy suy nghĩ về Ápraham dẫn con trai ông là Isaác lên núi để sát tế theo lệnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã cứu Isaác vào phút cuối cùng và chỉ cho Ápraham (và chỉ cho cả chúng ta) thấy Chúa đánh giá cao đức tin của chúng ta biết chừng nào (St 22,1-19).

Có lẽ bạn có thể nhớ lại một thời gian khó khăn trong cuộc sống của chính bạn, thời gian mà bây giờ bạn hiểu cách Thiên Chúa đã đào sâu đức tin của bạn hoặc mang lại một kết quả tốt hơn so với sự mong đợi của bạn. Với sự nhận thức muộn màng, bạn có thể nhìn thấy Chúa rõ ràng đang hành động. Hãy để những sự hiểu biết này đóng vai trò như một nền tảng cho bạn khi sự kiện thách thức nảy sinh trong tương lai đời bạn.

Bất cứ khi nào bạn đang phải đối diện với một thử thách, hãy xin Cha trên trời của bạn chỉ cho bạn những lời khuyên bí nhiệm của Người. Bạn có thể sẽ không nhận được một câu trả lời ngay lập tức – đó là lý do tại sao chúng được gọi là “bí nhiệm”. Tuy nhiên, hãy đón nhận tình huống như một cơ hội để làm mạnh mẽ thêm đức tin của bạn. Hãy nhớ rằng, bạn là người con quý giá của Thiên Chúa. Do vậy, hãy vững tin vào Chúa và hãy cầu xin Chúa chỉ cho bạn Chúa ở gần bạn thế nào và Chúa yêu bạn nhiều biết chừng nào. Ngay cả nếu bây giờ bạn không hiểu được những cách thức (đường lối) của Chúa, thì hãy xin Người ban cho bạn tràn đầy sự bình an trong sự không biết được tất cả mọi sự.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con tín thác vào Chúa. Xin hãy mở mắt con để nhìn thấy bàn tay của Chúa trong mọi sự”.

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.