“Thầy đã nêu gương cho anh em,…” – Suy niệm Thứ Năm Tuần Thánh, 2019

0

Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em

Suy niệm: Ga 13,1-15

Hãy nhìn vào sự tương phản. Các tông đồ đang tranh cãi với nhau trong Bữa Tiệc Ly, trong khi Chúa Giêsu quỳ gối rửa chân cho họ.

Việc rửa chân không phải là một thực hành mới được Chúa Giêsu phát minh. Nó thường được thực hành bất cứ khi nào một người bước vào nhà sau một chuyến đi. Thông thường, các thành viên gia đình và khách của họ sẽ tự rửa chân. Nhưng những người giàu có thì có nô lệ thực hiện việc rửa ráy cho họ.

Đó là những gì làm cho cử chỉ của Chúa Giêsu quá cảm động. Như bình thường, các môn đệ có thể đã tự rửa chân cho họ, nhưng Chúa Giêsu khăng khăng giữ vai trò nô lệ và Người đã làm điều đó cho họ. Chúng ta đừng quên, cũng không phải những đôi chân của các hoàng tử này đều thanh lịch, sạch sẽ và thơm tho. Những bàn chân có lẽ đã bẩn và có mùi. Không có gì lạ khi Phêrô lấy làm khó chịu! Chúa Giêsu, Đấng mà ông từng gọi là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Ga 6,69), không bao giờ phải làm công việc hèn mọn như thế!

Nhưng đó không phải là cách mà Giêsu nhìn về điều đó. Chúa muốn các môn đệ và chúng ta xem Người đã tận tâm cứu độ chúng ta như thế nào. Không có tội lỗi nào quá lớn đến nỗi nó ngăn cản Chúa khỏi chúng ta. Chúa Giêsu sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để rửa chúng ta sạch sẽ. Bằng cách rửa chân cho các môn đệ của mình, Chúa Giêsu đã chứng minh rằng Người đến để phục vụ chúng ta và từ bỏ mạng sống của Người vì lợi ích của chúng ta.

Có một lý do khác khiến Chúa Giêsu rửa chân các môn đệ. Người nói với họ rằng: Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em (Ga 13,15). Chúa muốn tất cả chúng ta noi gương Người, đặc biệt là trong lĩnh vực trao ban tình yêu, sự tha thứ và sự phục vụ. Cũng như không có tội lỗi nào quá lớn để không thể được tha thứ, không có công việc nào là quá hèn kém đối với chúng ta để làm, đặc biệt nếu đó là việc phục vụ những người đang cần. Nếu Chúa Giêsu sẵn sàng hạ mình và phục vụ chúng ta trong một nhiệm vụ thấp kém như thế, chúng ta nên làm những gì có thể cho mọi người xung quanh. Chúng ta nên sẵn sàng thực hiện ngay cả những công việc khó chịu nhất vì vinh quang của Chúa Giêsu và vì sự chữa lành của dân của Người.

Hôm nay chúng ta nhớ lại Bữa Tiệc Ly, khi Chúa Giêsu lần đầu tiên ban cho chúng ta Mình và Máu của Người. Ước mong chúng ta có thể sẵn sàng hiến dâng cuộc sống của mình cho những người xung quanh chúng ta.

Lạy Chúa, con muốn làm cho những người xung quanh như Chúa đã làm cho con”

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.