Thơ: Biển cả tình yêu

0

Ôi lạy Chúa! Bao lần con trót dại
Xa tình Ngài, con lạc bước đắm mê
Quên tình yêu, con khắc khoải mọi bề
Ân tình Chúa, đành tâm con phụ bạc.

Hôm nay đây thấy đời con tê tái
Tấm thân hoang hoen úa kiếp trần ai
Dám xin Cha đoái nhìn con khờ dại
Dẫn đưa về biển tình Ngài xót thương.

Xin Chúa luôn soi lối dẫn đưa đường
Quên tình đời, không còn chút vấn vương
Con tiến bước với niềm tin, trông cậy
Lửa mến yêu ủ ấp trái tim đầy.

Giêsu ơi, tình Ngài con đã thấy
Quyết từ nay dâng Chúa vẹn tâm hồn
Yêu tha nhân, phục vụ, dấn thân luôn
Nguyện đền đáp, đại dương tình yêu Chúa.

Nữ tu Maria Đoàn Thị Thu Huyền (HVTT)

Comments are closed.