Thơ: Buôn tình bán nghĩa

0

BUÔN TÌNH BÁN NGHĨA


“Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?” (Mt 26:15)

Chỉ vì lợi ích cá nhân
Người ta bán cả người thân của mình
Út Giu-se phải hy sinh
Các anh mưu độc nên đành bán em
Tà tâm nham hiểm, nhỏ nhen
Chữ Tình vô nghĩa, chữ Tiền đẹp hơn
Mê tiền nên hóa bất nhân
Sống luôn thực dụng, bất cần điều chi
Giu-đa không ghét Giê-su
Nhưng vì tham vọng hóa mù yêu thương
Bán Thầy giá mấy chục đồng
Chính mình tuyệt vọng, tự thòng cổ luôn
Thứ gì cũng có thể buôn
Dẫu đồng loại cũng bán luôn, bất cần
Tinh vi buôn bán tha nhân
Miễn sao có lợi riêng phần mình thôi

TRẦM THIÊN THU
Tuần Thánh – 2019

Comments are closed.