Thơ: Chữa lành

0

[Niệm khúc Ga 5:1-3a, 5-16]

Bên hồ nước Bết-sai-đa (*)
Năm hành lang ở quanh hồ người đông
Bệnh nhân thao thức chờ mong
Xuống hồ để được Chúa thương chữa lành
Một người yếu sức, chẳng nhanh
Đã ba mươi tám năm đành chịu đau
Bệnh nhân khổ sở, ưu sầu
Thấy hồ nước động, không sao chuyển mình
Chúa Giêsu thấy thương tình
Liền chữa anh lành, ôi sướng biết bao!
Anh vui vác chõng về mau
Tạ ơn Thiên Chúa dạt dào xót thương
Ác nhân bực tức trong lòng
Thế nhưng cũng chẳng nên công cán gì
Bởi vì Chúa đã lánh đi
Chẳng muốn nói gì với lũ ác nhân
Làm điều tốt lại hóa phiền
Ác nhân có chức, có quyền, khốn thay!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 31-3-2019
(*) Bethesda – Bết-sai-đa hoặc Bết-da-tha.

Comments are closed.