Thơ: Chứng minh

0

CHỨNG MINH


[Niệm khúc Ga 8:12-29]

Chúa là ánh sáng thế gian
Trao ban sự sống chứa chan cho đời
Chứng minh sự thật tuyệt vời
Xét theo chân lý, chiếu soi công bình
Đấng Hằng Hữu, Đấng Hằng Sinh
Thế gian tăm tối không tin vào Ngài
Ai tin thì phúc đức hoài
Ai không tin sẽ đời đời khổ đau
Cách nhau nơi thấp, nơi cao
Cứng lòng thì ắt chết theo tội mình
Tất nhiên hệ lụy rành rành
Thấy sai không nhắc thì mình cũng sai
Nhắc thì bị họ ghét hoài
Sự thể rạch ròi – phần trắng, phần đen
Xưa nay kẻ xấu ghét ghen
Thấy ai thẳng thắn, đạp liền đấy thôi
Lời hay làm nhức cái tai
Khôn thì mở mắt, cuộc đời khỏi nguy
Dại thì mắt bịt, tai che
Một đời ảo tưởng, tan mơ đời mình

TRẦM THIÊN THU
Sáng 7-4-2019

Comments are closed.