Thơ: Đời lá

0

ĐỜI LÁ

Lá nào cũng giống lá nào
Khác là khác loại, khác màu mà thôi
Người nào cũng vẫn là người
Khác nhau tính cách, biết cười hay không
Con lừa cho Chúa cưỡi lưng
Lá xanh màu biếc giữa dòng người ta
Con không có phúc như lừa
Chỉ như một chiếc lá dừa héo hon
Nhưng con chân thật kính tôn
Giêsu là Chúa Ngôi Con cứu đời
Tin yêu xin kết đôi lời
Tung hô vạn tuế Ngôi Lời là Vua
Xin Ngài cai trị sớm khuya
Cho màu tin kính đậm đà sắc xanh

TRẦM THIÊN THU
Chuẩn bị Tuần Thánh – 2019

Comments are closed.