Thơ: Đường lên Canvê

0

ĐƯỜNG LÊN CAN-VÊ

Con đường lên đỉnh Can-vê
Ngoằn ngoèo giả dối, gian ngoa, nhạo cười
Nhánh ngang, nhánh dọc cuộc đời
Tội to – nhỏ, tội ngắn – dài nối nhau
Tạo nên Thập Giá khổ đau
Đè lên Con Chúa nát nhàu xác thân
Đốn hèn con trốn mất luôn
Mặc cho Ngài chịu cô đơn độc hành
Mặc cho Ngài khát khao tình
Con lại nỡ dành cho Chúa dấm chua
Con đường lên đỉnh Can-vê
Trải dài thương xót Giêsu trọn lành

TRẦM THIÊN THU
Tuần Thánh – 2019

Comments are closed.