Thơ: Đường lên

0

ĐƯỜNG LÊN

Đường lên từ thấp tới cao
Lặng lẽ Vườn Dầu lên đỉnh Can-vê
Lên Gia-liêm tiếng hoan ca
Tôn vinh chúc tụng Đức Vua nhân lành
Chân lừa bước chậm, bước nhanh
Bao người vui với lá xanh vẫy chào
Chú lừa như cũng xuyến xao
Đức Vua nghĩ tới khổ đau đang chờ
Đường lên bất chợt nặng nề
Ngày vui tươi sáng đến giờ tối tăm
Đường lên vẫn cứ đi lên
Lá xanh màu biếc mà phiền sắc phai
Hôm nay lên tới ngày mai
Vui mừng ngắn ngủi mà dài khổ đau

TRẦM THIÊN THU
Lễ Lá – 2019

Comments are closed.