Thơ: Quyền

0

QUYỀN


[Niệm khúc Ga 5:17-30]

Mọi quyền hành bởi Chúa Trời
Trên trời, dưới đất – bởi Người mà ra
Chúa Con làm giống Chúa Cha
Nhưng quyền xét xử dành cho Con làm
Quyền sinh – tử cũng được ban
Cho ai tùy ý, Người Con có quyền
Những ai tôn kính Người Con
Cũng là tôn kính trọn niềm với Cha
Tin Con thì chẳng phải lo
Chẳng bị xét gì và được trường sinh
Những ai chăm chỉ làm lành
Chết rồi lại sống quang vinh đời đời
Những ai làm ác mà vui
Chết rồi lại sống đời đời khổ đau
Đời này ảnh hưởng đời sau
Tự do chọn lựa, giống nhau về quyền

TRẦM THIÊN THU
Chiều 1-4-2019

Comments are closed.