Thơ: Rửa sạch đời nhau

0


“Anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13:14)

Đời ai cũng bẩn lắm thôi
Không chỉ bẩn ngoài mà bẩn cả trong
Dễ gì rửa nếu bẩn lòng
Chân tay dễ rửa chứ không khó gì
Rửa mình rồi lại rửa ta
Giúp nhau rửa sạch gian tà vì yêu
Khiêm nhường phục vụ lẫn nhau
Sẵn sàng tha thứ mọi điều nhỏ, to
Sạch đời thì chẳng phải lo
Quyết làm như Chúa Giêsu đã làm
Rửa cho sạch vết tham tàn
Không còn gian dối, không còn mưu mô
Tiệc Ly ký ức chưa nhòa
Điều răn vẫn mới, đó là Yêu Thương

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.