Thơ: Vu cáo

0

VU CÁO


[Niệm khúc Gr 20:10-13 và Ga 10:32-42]

Người đời vu cáo gian ngoa
Ác tâm, rình rập, lọc lừa, mỉa mai
Hung hăng gây hấn, chê bai
Khiến hiền nhân chịu đắng cay đủ điều
Ý ngay – họ bảo tào lao
Lời hay – họ bảo là điều lộng ngôn
Chúa Giêsu dạy sống khôn
Người đời chỉ trích, không thèm lắng nghe
Lại còn ném đá, đuổi xua
Mưu mô giết hại cho vừa tà tâm
Gioan nói đúng trăm phần
Về Chiên Thiên Chúa từ nhân, công bình
Hiền nhân tin Chúa nhân lành
Ác nhân vu cáo, gian manh hại Ngài
Có lần Ngài nói thật lời
Bất công, áp bức, người đời vẫn ưa (*)
Đời thường nào có lạ chi
Thời nay cũng có khác gì xưa đâu
Vu oan, vu cáo đủ điều
Kẻ ác lúc nào cũng hại hiền nhân
Cầu xin Chúa cứu dân oan
Những con cái Chúa vẫn luôn tín thành

TRẦM THIÊN THU
Sáng 11-4-2019
(*) Chúa Giêsu nói với Thánh Faustina: “Con đừng ngạc nhiên vì đôi khi bị tố cáo bất công. Chính Ta đã từng uống chén đau khổ bất công này trước vì yêu con” (Nhật Ký, số 289).

Comments are closed.