“Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu…..” – Suy niệm Chúa Nhật V Mùa Chay, Năm C

0

“Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” 

Suy niệm: Ga 8,1-11

Bạn có muốn biết chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ này sau khi cô ấy rời bỏ Chúa Giêsu vào ngày không thể nào quên? Gioan không nói với chúng ta điều đó. Trên thực tế, chúng ta hầu như không bao giờ tìm hiểu những gì đã xảy ra với mọi người trong Tin Mừng sau khi Chúa Giêsu chữa lành hoặc tha thứ cho họ. Nhưng đây là những người thực sự có lẽ đã sống nhiều năm sau cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Do vậy, chúng ta hãy cố gắng tưởng tượng những gì xảy ra sau đó cho người phụ nữ này.

Việc Chúa Giêsu từ chối lên án người phụ nữ hẳn đã ảnh hưởng đến tận đáy lòng cô ấy. Hành động thương xót của Chúa đã cứu mạng cô, không chỉ về thể xác mà cả tinh thần. Có lẽ người phụ nữ rất biết ơn Chúa Giêsu đến nỗi cô trở thành một trong những người theo Chúa. Có lẽ cô đã quay lại với chồng để được hòa giải. Một điều chúng ta có thể tưởng tượng là cô ấy đã không quay trở lại sống theo cách mà cô đã từng sống trong quá khứ.

Đây là những gì xảy ra khi chúng ta gặp được lòng thương xót của Chúa. Lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa Giêsu về những gì Chúa đã làm cho chúng ta dẫn chúng ta bước theo Chúa cách sít sao hơn. Nó làm mềm lòng chúng ta và giúp chúng ta thương xót những người khác hơn. Và chúng ta nhận được ân sủng củng cố thêm giúp chúng ta chống lại cám dỗ tội lỗi.

Bạn có muốn được gặp gỡ kiểu này không? Đó là do chính bạn cầu xin! Những lời Chúa Giêsu nói với người phụ nữ này về cơ bản giống như những lời mà vị linh mục nói với chúng ta trong Việc Xưng thú tội: “Tôi tha tội cho bạn (ông/bà/anh/chị)”. Ngay cả nếu bạn cảm thấy những người khác đang lên án bạn, ngay cả nếu chính bạn đang lên án bạn, Chúa Giêsu không lên án bạn. Chúa tha thứ cho bạn. Chúa cứu độ bạn.

Trong hai tuần tới, hãy tận dụng các cơ hội sẽ được cung cấp tại giáo xứ của bạn hoặc một nơi gần đó để đi xưng tội. Hãy để lòng thương xót của Chúa Giêsu giải thoát bạn. Sau đó dành những ngày còn lại hướng đến lễ Phục Sinh để cảm ơn Chúa vì đã yêu bạn rất nhiều. Hãy để lòng biết ơn của bạn thúc đẩy bạn đi theo Đấng Cứu Độ của bạn chặt chẽ hơn nữa và để trở nên nhân từ với những người xung quanh như Chúa đối với bạn.

 “Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa vì lòng xót thương vô biên của Chúa”

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.