Thơ: Đời lo

0

ĐỜI LO


[Niệm ý Mt 6:24-34]

Làm người ai lại chẳng lo
Không lo thì đúng là ngu si rồi
Không điên thì cũng là tồi
Sống thừa xã hội, đáng người chi đâu!
Vấn đề là phải biết yêu
Yêu người, mến Chúa – trước sau vuông tròn
Chỉ làm tôi Chúa từ nhân
Làm tôi thứ khác vừa phiền vừa nguy
Ðừng coi trọng mọi thứ chi
Cũng không thần tượng ai kia có tài
Còn hơi thở, phải lo hoài
Nhưng lo vừa phải kẻo rồi luống công
Chữ lo lắng thật lằng nhằng
Nhưng Thiên Chúa vẫn xót thương gỡ dùm
Tin yêu mới thật là cần
Sống nhờ Thánh Thể, Thánh Tâm ẩn mình

TRẦM THIÊN THU
Sáng 21-6-2019

Comments are closed.