Thơ: Giáo Hội cần Mẹ

0

GIÁO HỘI CẦN MẸ


(Lễ Mẹ Giáo Hội – Thứ Hai sau Lễ Hiện Xuống)

Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
Là Mẹ của chúng con
Những người thuộc Giáo Hội
Con Yêu Mẹ lập nên

Giáo Hội luôn cần Mẹ
Là Sao Mai dẫn đường
Vượt biển đời sóng gió
Bình an về Bến Thiêng

Cầu xin Mẹ nâng đỡ
Đời chúng con yếu hèn
Luôn cố gắng yêu mến
Mong giữ trọn đức tin

TRẦM THIÊN THU

Cuối Mùa Phục Sinh – 2019
+ Ghi chú: Ngày 3-3-2018, ĐGH Phanxicô thiết lập lễ “Đức Maria – Mẹ Giáo Hội” (lễ nhớ), cử hành vào Thứ Hai sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Comments are closed.