Tin buồn: Xin hiệp ý cầu nguyện cho thân phụ Sr. Maria Nguyễn Thị Nga (HVTT)

0

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,
xin kính báo đến quý Bề trên và chị em:

Ông cố GIUSE NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG

Thân phụ Sr. Maria Nguyễn Thị Nga (HVTT)

Đã được Chúa gọi về lúc 11 giờ, Thứ Năm ngày 27 tháng 6 năm 2019

tại tư gia thuộc Giáo xứ Thánh Tâm, Lộc Tiến, Bảo Lộc – Giáo Phận Đà Lạt

Hưởng dương 59 tuổi

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành

Vào lúc 5 giờ sáng thứ Hai, ngày 01 tháng 7 năm 2019

Tại Thánh Đường Giáo xứ Thánh Tâm, Lộc Tiến, Bảo Lộc

Xin quý Bề trên và chị em sắp xếp công việc về Nhà Mẹ từ tối Chủ Nhật 30/06/2019 để cùng với Hội Dòng đi Bảo Lộc vào lúc 22g cùng ngày, để tham dự Thánh lễ An táng cầu nguyện cho ông cố. 

Xin các Cộng đoàn cầu nguyện cho Linh hồn Ông cố Giuse theo Nội Quy số 81.

Hội Dòng xin hiệp thông và chia buồn với  chị Maria Nguyễn Thị Nga cùng Tang quyến.

Xin Chúa sớm đưa linh hồn Ông cố Giuse về hưởng kiến Tôn Nhan Chúa.

Kính báo,
Ban Truyền Thông

Comments are closed.