Trực tiếp: Ngày Gia Đình Đa Minh – Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp Chủ Tế Thánh Lễ Tạ Ơn, Ngày 21.7.2019

0

Trực tiếp: Ngày Gia Đình Đa Minh
Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp
Chủ Tế Thánh Lễ Tạ Ơn, Ngày 21.7.2019

Nguồn: daminhvn.net

Comments are closed.

phone-icon