Anh em nói Thầy là ai? – Suy niệm theo “The Word Among Us” ngày 27.9.2019

0

Suy niệm: Lc 9,18-22

Tại các sân bay, tại các văn phòng của bác sĩ, khi thanh toán bằng séc, chúng tôi thường được yêu cầu xuất trình ID. Chúng tôi thường  xuất trình giấy phép lái xe của chúng tôi hoặc một số hình thức nhận dạng khác mà không cần suy nghĩ thứ hai. Đó là: một tấm thẻ cho biết bạn là ai.

Nhưng bạn có biết rằng danh tính (căn tính) của bạn không thực sự tồn tại trên một tấm thẻ. Danh tính của bạn tồn tại trong mạng lưới các mối tương quan xác định bạn và duy trì bạn: cha mẹ, anh chị em, bạn bè thân thiết và con cái của bạn. Tất cả họ đã giúp định hình bạn theo những cách mà không một thẻ nào có thể chứa được!

Khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ của mình: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô trả lời, một cách chính xác: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa” (Lc 9,20). Nhưng đến mức nào thì Phêrô nhận thức được cách sống với Chúa Giêsu đã định hình danh tính của chính mình? Phêrô và những người khác đã theo Chúa Giêsu một thời gian và Người đã tạo nên một dấu ấn không thể xóa nhòa đối với họ. Chúa Giêsu đã định hình lại họ đến mức họ cam kết theo Người thậm chí đến chết. Họ có thể không hoàn toàn trung thành với Chúa Giêsu và họ có nhiều thứ để học hơn, nhưng họ đã được thay đổi theo những cách thật ấn tượng.

Còn bạn, bạn nói Chúa Giêsu là ai? Giống như các môn đệ đầu tiên, câu trả lời của bạn sẽ đến từ mối tương quan bạn có với Chúa Giêsu. Chẳng hạn, nếu bạn nói: “Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Chúa và là Đấng Cứu Độ”, thì bạn sẽ làm bất cứ điều gì Chúa yêu cầu. Nếu bạn nói: “Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống”, thì bạn sẽ sẵn sàng đi theo Người, ngay cả trong những thời điểm đen tối. Nếu bạn nói: “Chúa là bạn của con”, thì bạn sẽ tin tưởng Người trong mọi tình huống.

Dĩ nhiên, tất cả những điều này là những lời tuyên bố tuyệt đối và không ai trong chúng ta có thể sống những lời ấy một cách hoàn hảo. Phêrô cũng không thể khi ông đưa ra câu trả lời. Nhưng điều đó không sao. Khi Chúa Giêsu hỏi: “Con nói Thầy là ai?”, thì Người cũng đang mời bạn: Con hãy ở gần Thầy. Con hãy ngụp lặn trong tình yêu của Thầy. Con hãy dành thời gian với những người đi theo Thầy. Danh tính của con sẽ tiếp tục thay đổi và con sẽ ngày càng trở nên trung thành với Thầy hơn, giống như Phêrô đã làm.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng Kitô! Xin giúp con tìm thấy con người thật của con trong tình yêu của Chúa!

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon