Thơ: Tung Hoành Thập Giá

0

Hướng lên trời một nhánh dài
Hồn con vươn tới bên Ngài, Chúa ơi!
Soải ngang một nhánh giữa đời
Sẻ chia Tình Chúa với người trần gian
Sống tình huynh đệ ân cần
Yêu thương, hiệp nhất, dấn thân, quên mình
Muốn Tung thì phải có Hoành
Hai nhánh thập hình nối kết với nhau
Đồng hành chứ chẳng trước, sau
Sắc màu mến Chúa là yêu mọi người [*]

TRẦM THIÊN THU
Đêm 9-9-2019

[*] 1 Ga 4:20 – “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.”

Comments are closed.