Những Lợi Ích Của Các Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa

0

Thánh Đa Minh đã cổ võ anh chị em phục vụ Lời Thiên Chúa để Lời được vang lên, được loan báo, được ca tụng và được công bố.

Thiết nghĩ, việc CHIA SẺ LỜI CHÚA chính là một cách PHỤC VỤ LỜI theo Linh đạo Đa Minh.

Xin mời Quí vị lắng nghe bài chia sẻ NHỮNG LỢI ÍCH CỦA CÁC NHÓM CHIA SẺ LỜI CHÚA ( TUỔI 16-25) của Nt. Maria Nguyễn Thị Hùy, dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Comments are closed.