Video Clip: Lùn, xấu, học kém có đi tu được không?

0

LÙN, XẤU, HỌC KÉM CÓ ĐI TU ĐƯỢC KHÔNG?
Câu chuyện: ĐỜI TU VÀ NHỮNG NẤC THANG GIÁ TRỊ sẽ cho Bạn câu trả lời. Mời bạn lắng nghe.

Comments are closed.

phone-icon