Chúng tôi đã thấy và làm chứng … – SN theo “The Word Among Us” ngày 27.12.2019

0

Suy niệm: 1Ga 1,1-4

Như thế đó là những gì một tác giả Tin Mừng (nhà truyền giáo, người loan báo Tin Mừng) làm đó sao? Với Thánh Gioan, ngài đã lấy những gì mình đã thấy, đã nghe, đã đụng chạm và đã trải nghiệm và nói cho mọi người về những điều đó. Điều đó xem ra đủ đơn giản đúng không? Gioan đã thấy gì, đã đụng chạm gì và đã tin tưởng những gì? Thánh Tông đồ đã cùng đi rao giảng với Chúa Giêsu, đã nghe Chúa dạy dỗ, đã chứng kiến Chúa chết, đã nhìn vào ngôi mộ trống và đã thấy Chúa Giêsu sống lại.

Bạn có thể đoán rằng những nỗ lực của Thánh Gioan về việc rao giảng Tin Mừng được tập trung vào những sự kiện đó. Chắc chắn, thánh nhân đã không bỏ qua chúng, nhưng ngài cũng làm cho nó thành điểm mấu chốt để hiểu lý do nằm sau mọi việc ngài làm chứng ​​Chúa Giêsu đang làm: tình yêu. Tất cả mọi sự, từ ơn gọi của Gioan trên Biển hồ Galilê, cho đến ngày Chúa Nhật Hiện Xuống (Lễ Ngũ Tuần), đều chỉ cho thấy tình yêu vĩnh cửu (thường hằng) của Thiên Chúa.

Đó là tình yêu đã thúc đẩy Gioan bỏ lưới của mình lại phía sau và bắt đầu một cuộc sống mới với tư cách là môn đệ của Chúa Kitô (x. Mt 4,21-22). Khi mẹ của Gioan xin Chúa Giêsu ban cho các con trai của mình những vị trí vinh dự, Gioan đã đón nhận câu trả lời của Giêsu: “Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20,22) như một sự diễn tả tình yêu và sự quan tâm của Chúa Giêsu cho sự lớn lên về tâm linh của Gioan. Gioan đã trải nghiệm tình yêu đó khi ông tựa vào ngực của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly và hỏi Chúa Giêsu xem ai là người sẽ phản bội Người (x. Ga 13,25). Và khi dừng lại để nhìn vào bên trong ngôi mộ trống, Gioan đã cảm nghiệm một tình yêu quá mạnh mẽ đến nỗi nó không thể bị giới hạn ở ngôi mộ (Ga 20, 5).

Tất cả những điều này và nhiều điều nữa đều là những biểu hiện (minh chứng) nhãn tiền cho tình yêu cá nhân của Chúa Giêsu dành cho Gioan. Gioan đã không chỉ nhìn chúng bằng đôi mắt hoặc chạm vào chúng bằng đôi tay (thể lý) của mình; nhưng ngài đã cảm nhận chúng bằng trái tim của mình. Và đó là những gì đã truyền cảm hứng cho ngài để loan báo Tin Mừng. Là một tác giả Tin Mừng (nhà truyền giáo, người loan báo Tin Mừng), Gioan muốn mọi người nghe sứ điệp của mình để hiểu rằng họ cũng là môn đệ được Chúa Giêsu thương mến (x. Ga 20,2).

Bạn đã nhìn thấy và đã nghe những gì? Như Gioan, bạn cũng là môn đệ yêu dấu (của Chúa). Và điều đó có nghĩa là bạn cũng có thể loan báo tình yêu của Thiên Chúa cho những người xung quanh bạn. Đó không phải là một nhiệm vụ khó khăn. Bạn chỉ cần tìm cách nói bằng chính trái tim của bạn và để cho Chúa Thánh Thần thực hiện phần còn lại.

“Lạy Chúa, xin hãy mở mắt con ra với những cách mà tình yêu của Chúa bao phủ mọi biến cố của cuộc đời con và xin chỉ cho con cách để chia sẻ tình yêu ấy”.

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon