Thơ: Ác Nhân Hèn Hạ

0


[Niệm ý Mt 2:13-18]

Hê-rô-đê vốn dã tâm
Thế nhưng hèn nhát nên ngầm mưu mô
Sợ ngay với cả trẻ thơ
Thật là hèn hạ chứ vua chúa gì?
Bất tài, vô dụng thôi mà
Cậy quyền, ỷ thế, hiểm nguy vô cùng!
Các con trẻ ở quanh vùng
Kể từ hai tuổi chịu chung phận buồn
Gần xa tiếng mẹ khóc con
Bởi chúng không còn, chúng phải chết oan
Bê-lem vẳng tiếng khóc than
Niềm vui chưa trọn, chợt tràn nỗi đau
Ra-ma không ngớt điệu sầu
Bà Ra-khen khóc sớm chiều thương con

TRẦM THIÊN THU
Lễ các Thánh Anh Hài – 2019

Comments are closed.

phone-icon