Thơ: Cung Chúc Giáng Sinh

0


Hân hoan cung chúc giáng sinh
Cầu cho nhau được an bình luôn luôn
An bình cả xác và hồn
Sống đời hạnh phúc – ít buồn, nhiều vui
Không hề có chuyện hên – xui
Nếu có ngậm ngùi chỉ tại mình thôi
Tình yêu Thiên Chúa đời đời
Thương xót mọi người, ban phúc chứa chan
Ai thành tâm sẽ bình an
Lời ru Đêm Thánh miên man điệu tình
Nhiệm mầu dạ khúc phúc lành
Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh làm người
Thiên Đàng ở giữa cuộc đời
Khi công lý được mọi người thực thi
Giáng Sinh là khúc tình ca
Nhân thế an hòa, Thiên Chúa vinh danh

TRẦM THIÊN THU
Giáng Sinh – 2019

Comments are closed.

phone-icon