Thơ: Mùa hồng ân

0

Một Hài Nhi đã chào đời
Là một Con Người tặng cho thế nhân [1]
Qua rồi ngày tháng tối tăm
Huy hoàng ánh sáng phá tan đêm trường [2]
Đời đời Thiên Chúa xót thương
Phúc thay nhân loại thoát vòng hiểm nguy
Được vinh dự đón Giê-su
Ngôi Lời giáng thế, đẹp Mùa Hồng Ân
An bình khắp cõi trần gian
Vinh danh Thiên Chúa từ nhân muôn đời

TRẦM THIÊN THU
Giáng Sinh – 2019

Comments are closed.

phone-icon