Thơ: Sưởi Ấm Mùa Đông

0


“Hãy cầu xin cho khỏi phải chạy trốn vào mùa đông hay ngày sa-bát.” (Mt 24:20; Mc 13:18)

Nến hồng sưởi ấm Mùa Đông
Lung linh tỏa sáng căn phòng cuối năm
Thời gian như cũng băn khoăn
Bao điều bừa bộn, trở trăn kiếp người
Cầu xin tin mến suốt đời
Kiên tâm vững chí trọn lời sắt son
Thế gian này cứ qua dần
Cầu cho thoát khỏi mê lầm trần ai
Giả hình bao kiểu khắp nơi
Lạnh lùng tà thuyết là mồi quỷ ma
Cầu xin Thiên Chúa chở che
Ban ơn giúp sức, cứu nguy kịp thời
Lữ hành Mùa Vọng trọn đời
Sẵn sàng, tỉnh thức, sống Lời Chúa luôn

TRẦM THIÊN THU
Mùa Vọng – 2019

Comments are closed.