Bàn Tay Năm Ngón

0


[Niệm ý Mc 3:1-6 ≈ Mt 12:9-14; Lc 6:6-11]

Bàn tay năm ngón còn nguyên
Vậy mà không thể cầm lên vật gì
Bàn tay năm ngón cứng đờ
Nhưng liền được Chúa Giêsu chữa lành
Ác nhân tỏ vẻ bực mình
Vì ngày sa-bát, việc lành cũng kiêng
Đúng là Biệt Phái tầm thường
Cái cần không giữ, cãi ngang bướng hoài
Chu toàn lề luật là hay
Nhưng câu nệ quá hóa sai lầm liền
Chúa Giê-su đến thế gian
Ngài không phá luật, kiện toàn mà thôi
Làm tăng ý nghĩa luật đời
Cố giữ Luật Trời mới tuyệt vời hơn
Ngón tay ai cũng có năm
Ngón dài, ngón ngắn, hoàn toàn khác nhau
Trách người khác bởi tự kiêu
Tưởng mình công chính nên khều chân nhau
Trái tim xơ cứng còn đâu
Còn khốn hơn nhiều những kẻ bại tay

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.