Người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân – SN Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, năm A

0

Suy niệm: Is 42,1-4, 6-7

Hôm nay đánh dấu sự kết thúc của mùa Giáng Sinh. Những câu chuyện về sự ra đời của Chúa Giêsu đã trôi qua. Chịu phép rửa bởi Gioan Tẩy Giả và được tràn đầy Thánh Thần, bây giờ Chúa Giêsu sẵn sàng đi rao giảng Tin Mừng. Vì thế, chúng ta hãy nhìn lại thật nhanh những biến cố đã dẫn chúng ta đến điểm này.

Chúng ta đã bắt đầu bài đọc Mùa Vọng về cách các dân nước kéo nhau lên núi thánh của Thiên Chúa (x. Is 2,1-5). Nhưng sau đó, chúng ta hầu như chỉ thấy những con người khiêm tốn, bình thường hằng ngày: ông Giacaria, tư tế lớn tuổi; Giuse, một người thợ mộc cầu nguyện và người vợ trẻ của Giuse là Đức Maria; các mục đồng trên một ngọn đồi. Có một hành trình ngắn tới Bêlem, một sự chào đời khiêm hạ và một trẻ thơ được quấn tã. Và biến cố đẹp lẫy nhất là một cuộc viếng thăm của một số nhân vật thần bí từ Phương Đông.

Như thế đâu là “những quốc gia” mà ngôn sứ Isaia đã nói tiên tri?

Ngày lễ hôm nay cho chúng ta câu trả lời. Chúa Giêsu không đợi thế giới đến với Người; Người đang đi ra với thế giới. Người sẽ đón nhận phép rửa và sau đó đi ra và “làm sáng tỏ công lý trước muôn dân nước” (Is 42,1). Được tràn đầy Thánh Thần, Người sẽ đi khắp nước Palestine và “mở mắt cho những ai mù lòa, …” (Is 42,7).

Kể từ ngày lãnh phép rửa, Chúa Giêsu đã đi vào trong thế giới. Trước hết, Người đích thân làm việc đó. Sau đó Người sai Phêrô,  Phaolô và các tông đồ khác. Và bây giờ Người đang sai bạn đi.

Bạn đừng lo lắng. Chúa Giêsu không sai bạn đi một mình. Bạn là thành phần của “thế giới” mà Chúa Giêsu đang đi ra để giúp đỡ. Hôm nay và mỗi ngày, Người đến để ban tràn đầy cho bạn cùng một Thần Khí đã được ban tràn đầy cho Người khi Người chịu phép rửa. Vì thế, bạn hãy đặt chính bạn vào các bài đọc hôm nay. Bạn là con cái Thiên Chúa và Người sẽ hài lòng với bạn. Người đang xin bạn hãy “mang sự công bình” đến những ngõ hẻm của “các nước” nơi bạn đang sinh sống và Người sẽ ở với bạn để giúp bạn làm điều đó.

“Lạy Chúa, này con đây! Xin Chúa sai con đi chia sẻ Tin Mừng của Chúa (cho mọi người)”.

Theo The Word Among Us 
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.