Nhưng dân Ta đã chẳng nghe lời – Sn theo “The Word Among Us” ngày 14.02.2020

0

Suy niệm: Tv 81,10-15

Thánh Cyrilô, Tu sĩ và Thánh Metôdiô, Giám mục (Lễ nhớ)

Bạn có nhớ vương quốc Israel đã được hình thành như thế nào không? Muốn giống như tất cả các quốc gia ngoại giáo xung quanh họ, dân Chúa đã yêu cầu ngôn sứ Samuen cho một vị vua, vì thế ông đã miễn cưỡng xức dầu cho Saolô. Hai vị vua tiếp sau, Đavít và Salômôn. Nhưng khi Salômôn quay lưng lại với Chúa để tôn thờ các vị thần ngoại – đúng như Samuen đã dự đoán sẽ xảy ra – Thiên Chúa đã cho phép vương quốc được chia thành vương quốc phía bắc của Ítraen và vương quốc miền nam của Giuđa.

Từ lập trường của một con người, sự chia rẽ này là hậu quả tự nhiên của đường lối quân chủ đối xử với các chủ thể của nó. Dân Ítraen đã trở nên mệt mỏi về sự sùng bái thần tượng thái quá của Salômôn và nổi loạn chống lại ông. Trong nhiều cách, thực sự dân Ítraen đã trở thành giống như những người hàng xóm ngoại giáo của họ, và họ đã gặt hái được những kết quả của sự tương tự này: sự bất đồng, sự bất công, sự ấu đả và sự chia rẽ.

Bài đọc đầu tiên hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa tôn trọng ý chí tự do mà Người đã ban cho chúng ta, nhưng Người cũng lưu ý đến những hậu quả mà hành động tự do của chúng ta – cả tốt và xấu – mang lại. Điều đó không có nghĩa là Người chỉ để mặc chúng ta tự do làm theo ý riêng của chúng ta. Không, Thiên Chúa tiếp tục dõi theo Ítraen và đề ra kế hoạch của Người cho họ.

Không điều gì như thế, thậm chí kể cả tội lỗi của chúng ta, có thể phá hủy các kế hoạch của Chúa hay ngăn cản lòng từ bi của Người. Thiên Chúa vẫn trung thành với những lời hứa của mình. Người vẫn là Chúa của lịch sử. Những thất bại của các nhà lãnh đạo nhân loại và cá nhân chúng ta rõ ràng gây ra những hậu quả thực trong thế giới, giống như tất cả mọi tội lỗi đã gây ra. Nhưng cho dẫu điều gì xảy ra, chúng ta vẫn có thể tin rằng Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta. Chúng ta có thể tin tưởng rằng Người sẽ tiếp tục mời gọi chúng ta trở lại với chính Người và mở đường cho chúng ta đi theo.

Thiên Chúa luôn ban cho dân Người cơ hội thứ hai và cơ hội thứ ba và thứ tư và thứ năm. Sau khi vương quốc Ítraen phân tách, Chúa đã sai các ngôn sứ tới kêu gọi dân trở về với Người. Sau cùng, dân Ítraen đã nhận ra rằng sự an toàn không tìm thấy được trong sức mạnh quân sự hoặc kế sách chính trị. Họ cần phải trở về với Chúa. Họ cần một Đấng Cứu Thế. Và Thiên Chúa đã đến và trở thành chính Đấng Cứu Thế của họ.

Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ rơi dân Ítraen. Cũng vậy, Người sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn hoặc bất cứ người thân yêu nào của bạn. Người luôn luôn trung tín cho đến cùng.

Lạy Chúa, tất cả dâng lời ngợi khen Chúa, vì tình yêu của Chúa tồn tại muôn đời!

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.