Thứ Tư Lễ Tro – SN ngày 26.02.2020

0

“Các ngươi hày hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc và thống thiết than van” (Ge 2,12)

Mùa Chay bắt đầu mỗi năm với bài đọc này từ nhà ngôn sứ Giôen. Thật rõ ràng là Giáo Hội đã chọn đoạn văn này để chúng ta cũng sẽ hết lòng trở về với Thiên Chúa.

Đối với dân Israel, trở về với Thiên Chúa có nghĩa là mọi người tụ họp lại với nhau và cầu xin Chúa cứu độ họ. Họ cũng cùng nhau ăn chay, kể cả những người thường được miễn ăn chay, chẳng hạn như những người lớn tuổi, trẻ em và những đôi vợ chồng mới cưới. Khi họ trở về với Chúa với lòng ăn năn sám hối chân thành – với “tất cả tấm lòng (hết lòng)” của họ – Thiên Chúa “đã động lòng quan tâm” và “thương xót dân Người” (Ge 2,12.18).

Giống như tội lỗi là một sự quay lưng lại với Thiên Chúa, đoạn văn này cho chúng ta thấy rằng sự ăn năn sám hối là một sự quay về phía Người. Và đó là lý do để chúng ta hy vọng. Tại sao?

Bởi vì Đấng mà chúng ta đang hướng về đã dựng nên chúng ta trong tình yêu và không muốn gì hơn là chúng ta đi bước đi bên Người.

Bởi vì Đấng mà chúng ta đang hướng đến là Thiên Chúa thương xót chúng ta, như Người đã tỏ lòng thương dân Israel.

Bởi vì Đấng mà chúng ta đang hướng về là Thiên Chúa đầy lòng thương xót đã sai Con của Người đến thế gian để cứu chuộc chúng ta hầu chúng ta có thể có mối tương quan với Người và ở bên Người mãi mãi.

Bởi vì Đấng mà chúng ta đang hướng về biết mọi sự về chúng ta – tốt cũng như xấu – và Người vẫn kêu gọi chúng ta đi theo anh ta và trở thành môn đệ của Người.

Vì thế, khi bạn bắt đầu mùa Chay, bạn đừng giữ lại bất cứ điều gì từ Chúa. Hãy đến với Chúa với sự chân thành và khiêm tốn và thú nhận tội lỗi của bạn. Nhưng bạn hãy nhớ rằng khi bạn đang quay lưng với tội lỗi, bạn cũng đang hướng về Chúa. Nhờ cầu nguyện, ăn chay và bố thí, bạn hãy tiếp tục hướng về Chúa. Bạn hãy tin rằng giống như Chúa đã đối xử với người Ítraen, Người sẽ đáp lại sự ăn năn sám hốn chân thành của bạn – với sự tha thứ, lòng thương xót và ân sủng để tạo nên những sự biến đổi lâu dài trong cuộc sống của bạn.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tiếp tục hướng về Chúa trong Mùa Chay này”.

Theo the Word Among us

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.