Thơ: Mừng Lễ Truyền Tin

0

Lc 1,26-38

Cô gái thôn quê miền Nazareth,
Đơn sơ hiền lành đạo đức nết na,
Tên MARIA khiêm nhu thật thà,
Cô được Chúa ghé mắt thương chạm đến.

Sứ Thần Chúa từ thiên cung xuất hiện,
Vào tận nhà để loan báo tin vui,
Cô thụ thai bởi quyền phép Chúa Trời,
Ngàn muôn thế hệ khen cô có phước.

Sứ Thần ơi! Tôi có thai sao được?
Vì tôi đây chẳng quen biết người nam!
Maria! Yên tâm! Để Chúa làm!
Đối với Chúa không gì là không thể!

Vâng tôi đây là nữ tỳ nhỏ bé,
Chẳng làm gì nên cao trọng lớn lao!
Tôi “Xin Vâng!” Tôi cảm tạ cúi chào!
Xin Chúa làm cho tôi như Ngài nói!

Nhân loại chúng con vui mừng phấn khởi,
Có Mẹ Maria, Mẹ chúng con!
Có Chúa Ngôi Hai cứu chuộc xác hồn,
Hạnh phúc vinh quang cho toàn thế giới!

Mẹ! Mẹ biết nhân loại đang chới với!
Vì bệnh dịch Virus Corona,
Chúng lây lan hết mọi nước mọi nhà,
Làm con dân rất bàng hoàng sợ hãi!

Thuốc chữa bệnh là thực tâm hoán cải,
Là Nguyện cầu- Lần Hạt với Hy sinh!
Là Tịnh chay- là bố thí- quên mình!
Là linh dược để Chúa thương cứu thoát!

M. Madalena Nguyễn Thị Mến.

Comments are closed.