Thơ: Sự Kiện Truyền Tin

0


Ma-ri-a thật tuyệt vời
Vững lòng tín thác, vâng lời Chúa ngay
Một trang đời mới từ nay
Phi thường gương mẫu tỏ bày khiêm nhu
Mẹ cao cả rất đơn sơ
Nữ tỳ vĩ đại, đóa hoa nhiệm mầu
Xin thương giúp nguyện thay cầu
Chúng con hèn mọn với bao lỗi lầm
Chứng minh yêu mến Chúa luôn
Chúng con phải biết thành tâm vâng lời
Những vị đại diện của Ngài
Thầy cô, cha mẹ, những người bề trên
Kính mừng Thánh Mẫu nhân hiền
Xin thương nâng đỡ thế nhân đêm ngày
Nhất là trong đại dịch này
Mẹ ơi, xin cứu giúp loài phàm nhân

TRẦM THIÊN THU
Lễ Truyền Tin, 25-03-2020

Comments are closed.