Thơ: Giao Ước Thương Xót

0

“Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu.” (Is 55:3)

Miên man lòng Chúa xót thương
Êm đềm, chan chứa, tuôn dòng không ngơi
Chúa Giê-su, Đấng Ngôi Lời
Hiến thân để cứu loài người tội vương
Nhiệm mầu lòng Chúa xót thương
Cao vời khôn ví và không thể dò
Đời đời Tình Chúa bao la
Giá Máu chuộc về, tuyệt đối xót thương
Dù đời thay dạ đổi lòng
Vĩnh hằng giao ước mãi không đổi dời
Chúa Giê-su sống lại rồi
Tín nhân được Chúa hứa đời trường sinh
Ân tình đền đáp ân tình
Như Giao Ước Máu chứng minh rõ ràng
Chúa ban Giao Ước Xót Thương
Tín nhân cảm tạ trọn lòng tin yêu

TRẦM THIÊN THU
Miền Phục Sinh – 2020

Comments are closed.

phone-icon