Mầu nhiệm Tình Yêu – Lễ Chúa Ba Ngôi

0

Ngày kia, để bắt đầu viết một thiên khảo luận về Chúa Ba Ngôi, thánh Augustinô đã đi dạo trên bờ biển để suy nghĩ và cầu nguyện. Bỗng chốc ngài nhìn thấy một em bé đang dùng một chiếc vỏ sò múc nước và đổ vào một chiếc lỗ nhỏ trên bãi cát. Ngài dừng chân và hỏi: Em làm gì thế?

Em bé bèn trả lời: Con muốn tát hết nước biển vào trong chiếc lỗ này.

Thánh nhân mỉm cười và nói: Làm sao tát hết được?

Nhưng em bé nghiêm nét mặt và nói: Con làm việc này còn dễ hơn điều mà ngài muốn hiểu cặn kẽ về Thiên Chúa Ba Ngôi.

Rồi sau đó em bé biến đi.

Các bạn thân mến, đứng trước mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, trí khôn chúng ta lại quá nhỏ bé để hiểu thấu, nhưng con tim chúng ta lại đủ to lớn để yêu mến. Tất cả những gì chúng ta biết về mầu nhiệm này có thể được tóm gọn như sau: Thiên Chúa có ba ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, mặc dù là ba ngôi vị riêng biệt, nhưng chỉ là một Thiên Chúa duy nhất và đều có chung một bản tính. Đó là mầu nhiệm không thể nào hiểu thấu, bởi vì trí khôn chúng ta quá nhỏ bé. Thực vậy, Chúa Giêsu đã tỏ lộ về Ba Ngôi Thiên Chúa không phải để chúng ta thấu hiểu một cách cặn kẽ, nhưng để chúng ta yêu mến.

Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta hãy biểu lộ đức tin kitô hữu của mình qua việc tuyên xưng Ba Ngôi Thiên Chúa bằng cách ý thức làm dấu thánh giá và đọc kinh Sáng Danh hằng ngày. Bên cạnh đó chúng ta cũng can đảm khử trừ tội lỗi, bởi vì tội lỗi làm chúng ta quay lưng chống lại tình yêu của Thiên Chúa đã dành cho con người. Mỗi khi tâm hồn được sạch tội, Chúa Ba Ngôi sẽ ngự trị và trao ban cho chúng ta sự sống thần linh và ân sủng, nhờ đó chúng ta sẽ thuộc về gia đình của Thiên Chúa. Hãy yêu mến Thiên Chúa, để rồi chúng ta sẽ được chiêm ngắm Ngài nhãn tiền trong niềm hạnh phúc muôn đời. Như thế, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi mới thực sự là lẽ sống cho cuộc đời chúng ta, và mỗi lần đọc lên “Nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” chúng ta sẽ không còn đọc một cách vô ý thức nữa, nhưng với lòng cung kính mến yêu.

Gợi ý suy niệm:

  1. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi có ảnh hưởng như thế nào trên hành trình sống đức tin của chúng ta?
  2. Người kitô sẽ làm gì để họa lại hình ảnh Chúa Ba Ngôi nơi môi trường sống của mình?

Lm. Joseph Lưu Trung Kiên

Comments are closed.