Thơ: Nghĩ về Em…

0

Mấy ngày trời mưa không thôi
Khóc người con gái đã rời dương gian.
Hai tám xuân xanh dịu dàng
Áo dòng, khăn lúp, em làm Tập Sinh.
Rồi bỗng đổ bệnh thình lình
Tủy suy, huyết giảm, thân hình xanh xao.
Bao người lo lắng, nôn nao
Riêng em kiên vững với bao tâm tình.
Ước nguyện sống chết mặc tình
Chỉ xin luôn ở tiền đình nhà Cha.
Cảm động tâm tính thật thà
Đầu giường em khấn thật là thánh thiêng.
Vua Trời thương rước em liền
Dẫn vào hôn lễ dành riêng muôn đời.
Bây giờ trên chốn cao vời
Nhớ Hội Dòng nhé, em thời chớ quên.
Nguyện cầu cho chị em liên
Can đảm, trung tín, dịu hiền, khiêm nhu
Đi trọn hết quãng đường tu
Sau về cõi phúc được như Em hiền.

Một thời để nhớ nhau…
Nt. Maria Thủy Tiên

Comments are closed.

phone-icon