Nó sẽ là cha đối với cư dân Giêrusalem – SN Chúa Nhật XXI TN, năm A

0

Suy niệm: Is 22,19-23

Chủ nhân của cung điện: đó là một danh hiệu luôn được tìm kiếm, và Sépna biết điều đó. Danh hiệu đó đã cho ông quyền hành sâu rộng trên toàn bộ người nhà và tài sản của nhà vua. Nhưng ông đã lạm dụng quyền lực đó bằng cách tận dụng các bổng lộc như cỗ xe của hoàng gia và thậm chí ông đã làm một ngôi mộ chạm khắc xinh đẹp cho chính mình (x. Is 22,16.18). Đó là lý do Thiên Chúa đã truất phế Sépna và đặt Engiakim vào chỗ của ông. Chúa muốn một người thực thi quyền bính với sự quan tâm và lòng thương yêu của người cha, chứ không phải sự tự đề cao, sự thống trị hoặc tính tham lam. Nói cách khác, chủ nhân của cung điện nên bắt chước Chúa trong việc sử dụng quyền bính để phục vụ dân Người.

Những lời này cho thấy một điều gì đó quan trọng về những khát vọng của Thiên Chúa cho vương quốc của Người. Người muốn một vương quốc mà ở đó những người lãnh đạo không lạm dụng quyền bính của mình trên những người dân thuộc trách nhiệm của họ. Người muốn họ thể hiện lòng trắc ẩn và sự quan tâm đối với dân của họ (x. Mt 20,25-26).

Chúa Giêsu đã ban loại quyền bính đó cho Phêrô. Đúng vậy, Phêrô đã lãnh nhận “chìa khóa Nước Trời” và thẩm quyền ràng buộc và tháo cởi (Mt 16,19). Nhưng trước hết và trên hết, ông phải là tảng đá, nền tảng vững chắc trên đó Giáo Hội sẽ được thiết lập. Ông sẽ không được nâng lên trên tất cả các anh em và chị em của mình; ông sẽ ở dưới họ để nâng đỡ họ.

Đó là kiểu lãnh đạo mà Thiên Chúa muốn cho các bậc cha mẹ hoặc bất cứ ai có quyền bính thực hành. Những người lãnh đạo giống như Chúa không đặt chính mình ở chỗ nhất. Họ không tham quyền cao chức trọng. Vương quốc của họ là một nơi mà ở đó thay vì chống lại người khác, thì dân của họ phục vụ lẫn nhau bằng tình yêu thương, lòng kính trọng và danh dự.

Câu chuyện của về Sépna, chủ nhân cung điện là một bài học cho chúng ta, đặc biệt những lúc chúng ta bị cám dỗ lợi dụng chức vụ của mình. Thánh Phêrô là một kiểu mẫu về lãnh đạo khi chúng ta bị cám dỗ để nghĩ rằng lãnh đạo tương đương với sự chuyên chế. Chúng ta hãy học cách lãnh đạo của Thánh Phêrô và bài học từ câu chuyện Sépna để trở nên những nhà lãnh đạo tốt trong gia đình, nơi công xưởng và trong Giáo Hội của chúng ta.

 “Lạy Chúa, hôm nay xin hãy giúp con đặt việc phục vụ lên trên việc được phục vụ”.

Theo the Word Among us

Nguồn: https: https://wau.org/meditations/2020/08/23/174950/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.