Thơ: Tín Giao

0

[Niệm ý Ga 19:25-27]

Ngay bên chân Thập Giá
Đức Mẹ đứng u sầu
Đôi mắt đẫm châu lệ
Cõi lòng nhói niềm đau

Chúa thấy cảm thương Mẹ
Suốt đời chịu gian nan
Chúa ân cần xin Mẹ
Nhận Gio-an làm con

Đưa mắt nhìn môn đệ
Là người rất thân tình
Chúa ân cần giao phó
Chính Người Mẹ của mình

Gio-an thay nhân loại
Chăm sóc Người Mẹ Hiền
Cả nhân loại đổi mới
Niềm hạnh phúc vô biên

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.