Thơ: Cảm Ơn Thiên Thần Bản Mệnh

0

(thi hóa kinh Đức Thánh Thiên Thần)

Lạy Đức Thánh Thiên Thần
Tính thiêng liêng sáng láng
Ngài trở nên người bạn
Đồng hành suốt ngày đêm

Con chân thành cảm ơn
Thánh Thiên Thần Bản Mệnh
Luôn thúc giục con tránh
Cạm bẫy của quỷ ma

Ngài mở lòng con ra
Biết đạo Chúa Trời Đất
Đêm ngày luôn theo sát
Giữ con đến trọn đời

Xin giúp con sống vui
Được thông minh sáng láng
Giữ mười điều răn thánh
Tránh ác, chẳng tà tâm

Khi từ giã trần gian
Xin cầu cùng Thiên Chúa
Cho hồn con về ở
Nơi Thiên Quốc vĩnh hằng

TRẦM THIÊN THU
Kính mừng Thiên Thần Bản Mệnh – 2020

Comments are closed.